ค่าใช้จ่ายในโรงงานหรือโกดังสินค้า มีอะไรบ้าง

0 Comments
โรงงานให้เช่า ลาดกระบัง

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทุกคน สิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ โรงงาน และโกดังสำหรับเก็บสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ต้องมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และเก็บสต๊อกเอาไว้สำหรับการจัดส่ง หากคุณเป็นคนที่มีต้นทุนในการทำธุรกิจที่มากพอ การจัดตั้งโรงงานและการสร้างโกดัง อาจจะไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ตัวเลือกที่เหมาะก็คือการเช่า โรงงานให้เช่า ลาดกระบัง แทน

เพราะจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการสร้างใหม่ทั้งหมด และสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการคนใหม่ควรรู้ ก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจหรือเช่าโรงงาน ก็คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในโรงงานว่ามีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูก อีกอย่างก็จะช่วยให้วางแผนในการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดมา ให้ลดลงด้วย

ประเภทของค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการเช่าโรงงาน

1.ค่าเช่าโรงงาน

เป็นค่าเช่าที่ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่งรูปแบบของการจ่ายค่าเช่าโรงงานหรือว่าโกดัง จะจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วหากเป็นการเช่าระยะสั้น จะจ่ายเป็นรายเดือน ส่วนถ้าเป็นการเช่าระยะยาว สามารถตกลงจ่ายเป็นรายปีได้ ซึ่งจะได้ราคาที่ถูกลงกว่าเดิมด้วย และก่อนตัดสินใจเช่า คุณควรหาข้อมูลก่อนว่าราคาเช่าในพื้นที่แถบนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ราคาที่เหมาะสม ไม่โดนเอาเปรียบเกินไป

2.เงินมัดจำค่าเช่า

เป็นเงินมัดจำที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดัง เหมือนกับการเช่าห้องนั่นเอง ส่วนใหญ่การจ่ายค่ามัดจำ จะจ่ายเท่ากับค่าเช่ารายเดือนเท่ากับ 2-4 เดือน ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าแต่ละรายว่าจะคิดอย่างไร

3.เงินค่าเช่าล่วงหน้า

เงินในส่วนนี้ผู้เช่า อาจจะตกลงกับผู้ที่ให้เช่า โรงงานให้เช่า ลาดกระบัง ก็ได้ อย่างเช่นหากทางเจ้าของเรียกเงินค่าเช่าที่แพงเกินไป หรือว่าเรียกเก็บในจำนวนเดือนที่มากเกิน ก็อาจจะต่อรองให้น้อยลง เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนของคุณด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยังไม่ได้เริ่มการทำธุรกิจจนมีรายได้ที่แน่นอน

4.ค่าภาษี

จะแบ่งออกเป็น 4 กรณีก็คือ

  • ภาษีเงินได้ที่หัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • อากรแสตมป์
  • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

5.ค่าน้ำ-ค่าไฟ

เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง ส่วนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ตั้งอยู่ หรือทางผู้ให้เช่าเป็นผู้กำหนดด้วย ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่อย่างไร ก่อนที่จะทำการเซ็นต์สัญญาเช่า จึงต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ว่าจะเช่าโรงงานนี้ดีหรือไม่

6.ค่าซ่อมบำรุง

ในข้อนี้อาจต้องทำข้อตกลงกันก่อน ว่าใครจะเป็นผู้จ่าย หรือจ่ายร่วมกัน ในกรณีที่มีความเสื่อมเกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจากตัวผู้เช่า เช่น สิ่งสกปรกที่เกิดเสียหายในอาคาร เป็นต้น

สรุปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโรงงาน

จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในโรงงาน ก็มีไม่หลายอย่างเช่นกัน ฉะนั้นหากคุณอยากจะเช่า โรงงานให้เช่า ลาดกระบัง เป็นของตัวในการดำเนินกิจการใด จะต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย และควรมีทุนสำรองเอาไว้อย่างพอเพียงในภาวะฉุกเฉินด้วย เพื่อไม่ให้การทำธุรกิจเกิดความเสียหาย หากมีเหตุการณ์มากระทบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.